Telemedycyna w pigułce

blog image

  • Czym jest telemedycyna?

Telemedycyna to forma udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem systemów komunikacji na odległość. To połączenie informatyki i medycyny. Dzięki telemedycynie możemy przełamywać bariery geograficzne. Telemedycyna od wielu lat znajduje zastosowanie w kardiologii (monitorowanie pracy serca) oraz w ratownictwie medycznym (przesyłanie zapisu EKG do kardiologa prosto z miejsca udzielania pomocy medycznej).

  • Czy badanie lekarskie za pośrednictwem środków teleinformatycznych jest zgodne z prawem?

Tak. Zasady wykonywania zawodu lekarza określa Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z jej przepisami badanie lekarskie może być wykonane za pośrednictwem środków teleinformatycznych. W świetle obowiązujących przepisów nie jest obecnie wymagany fizyczny kontakt lekarza z pacjentem, co umożliwia przeprowadzenie e-konsultacji - czyli wizyty lekarskiej online.

  • Czy każdy problem medyczny może być rozwiązany w trakcie e-konsultacji?

Nie. Korzystając z Portalu e-konsultacja.pl lekarz na wstępie ocenia możliwość przeprowadzenia konsultacji online. Oczywiście istnieją sytuacje, w których konieczna jest wizyta u lekarza w tradycyjnej formie. W takim wypadku dostaniesz informację o braku możliwości rozwiązania problemu online. Co ważne, w takiej sytuacji nie poniesiesz żadnych kosztów!

  • Czy moją e-konsultację zrealizuje lekarz?

Tak. E-konsultacje realizowane za pośrednictwem naszego Portalu realizowane są wyłącznie przez lekarzy. Każdy z lekarzy współpracujących z naszym Portalem posiada prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Czy podczas e-konsultacji mogę otrzymać receptę?

Tak. Jest to jeden z filarów telemedycyny. Ten sposób leczenia oraz jego kontynuacji znacznie odciąża system tradycyjnej opieki zdrowotnej. Ponadto, e-konsultacja pozwala Ci zaoszczędzić czas oraz zminimalizować koszty wynikające z konieczności wzięcia urlopu, dojazdu oraz czasu spędzonego w kolejkach. Co ważne, lekarz za każdym razem oceni czy kontynuacja leczenia online jest dla Ciebie bezpiecznym rozwiązaniem. Jeżeli w trakcie weryfikacji Wniosku złożonego za pośrednictwem naszego Portalu okaże się, że konieczne są dodatkowe badania lub wykonanie badania fizykalnego, zostaniesz o tym poinformowany.

  • Czy e-recepta może być zrealizowana w każdej aptece?

Tak. Od 8 styczna 2020 r. obowiązują w Polsce e-recepty. Pacjent otrzymuje numer PIN, który w połączeniu z numerem PESEL pacjenta umożliwia farmaceucie wydanie przepisanych leków. System e-recept jest systemem ogólnopolskim, co oznacza, że możesz swoją receptę zrealizować w każdej aptece w Polsce.

  • Czy mogę uzyskać receptę na leki refundowane?

Tak. Twoja recepta może uwzględniać refundację. Aby to było możliwe, niezbędne jest załączenie dokumentacji medycznej w momencie składania Wniosku za pośrednictwem naszego Portalu. Jest to konieczne, aby lekarz mógł udokumentować podstawę refundacji (zwykle wymagane jest rozpoznanie choroby).

  • Czy moje dane są bezpieczne?

Tak. Dbamy o to, aby Twoje dane były przechowywane w bezpieczny sposób. Ponadto, dostęp do Twojej dokumentacji medycznej posiada jedynie lekarz realizujący konsultację.

  • Czy informacje które przekazuje podczas e-konsultacji są poufne?

Tak. Badanie pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych podlega tym samym przepisom, co wizyty stacjonarne. Wszystkie informacje przekazywane lekarzowi są objęte tajemnicą lekarską.

  • Czy mogę skorzystać z e-konsultacji w celu weryfikacji postawionego rozpoznania?

Tak. Coraz bardziej popularna jest usługa „drugiej opinii”. Po przesłaniu dokumentacji medycznej otrzymasz podsumowanie dotychczasowej diagnostyki, omówienie rozpoznania oraz przedstawienie możliwości leczenia.

 

Chcesz skorzystać z e-konsultacji lub przedłużyć receptę online? Przejdź do zakładki ZAREJESTRUJ SIĘ w Menu, w prawym górnym rogu strony!

Jeśli uważasz, że artykuł może zainteresować Twoich znajomych - kliknij UDOSTĘPNIJ i podziel się wiedzą!