FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania


Czy badanie za pośrednictwem środków teleinformatycznych jest zgodne z prawem?
Tak. Zasady wykonywania zawodu lekarza określa Ustawa z dnia 5 grudnia o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z jej przepisami badanie lekarskie może być wykonane za pośrednictwem środków teleinformatycznych. Nie jest obecnie wymagany fizyczny kontakt lekarza z pacjentem, co umożliwia przeprowadzenie e-konsultacji - czyli wizyty lekarskiej online.
Czy każdy problem medyczny może być rozwiązany w trakcie e-konsultacji?
Nie. Korzystając z portalu e-konsultacja.pl lekarz na wstępie ocenia możliwość przeprowadzenia konsultacji online. Oczywiście istnieją sytuacje, w których konieczna jest wizyta u lekarza w tradycyjnej formie. W takim wypadku dostaniesz informację o braku możliwości rozwiązania problemu online. Co ważne, w takiej sytuacji nie poniesiesz żadnych kosztów!
Czym jest telemedycyna?
Telemedycyna to forma udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem systemów komunikacji na odległość. To połączenie informatyki i medycyny. Dzięki telemedycynie możemy przełamywać bariery geograficzne. Telemedycyna od wielu lat znajduje zastosowanie w kardiologii (monitorowanie pracy serca) oraz w ratownictwie medycznym (przesyłanie zapisu EKG do kardiologa prosto z miejsca udzielania pomocy medycznej).
Czy moją e-konsultację zrealizuje lekarz?
Tak. E-konsultacje realizowane za pośrednictwem naszego Portalu zawsze realizowane są przez lekarzy. Każdy ze współpracujących z nami lekarzy posiada prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Czy podczas e-konsultacji mogę otrzymać receptę?
Tak. Jest to jeden z filarów telemedycyny. Ten sposób kontynuacji leczenia znacznie odciąża system tradycyjnej opieki zdrowotnej. Ponadto, e-konsultacja pozwala Ci zaoszczędzić czas oraz zminimalizować koszty wynikające z konieczności wzięcia urlopu, dojazdu oraz czasu spędzonego w kolejkach. Co ważne, lekarz za każdym razem oceni czy kontynuacja leczenia online jest dla Ciebie bezpiecznym rozwiązaniem. Jeżeli w trakcie weryfikacji Wniosku okaże się, że konieczne są dodatkowe badania lub wykonanie badania fizykalnego, zostaniesz o tym poinformowany.
Czy e-recepta może być zrealizowana w każdej aptece?
Tak. Od 8 styczna 2020 r. obowiązują w Polsce e-recepty. Pacjent otrzymuje numer PIN, który w połączeniu z numerem PESEL pacjenta umożliwia farmaceucie wydanie przepisanych leków. System e-recept jest systemem ogólnopolskim, co oznacza, że możesz swoją receptę zrealizować w każdej aptece w Polsce.
Czy mogę uzyskać receptę na leki refundowane?
Tak. Twoja recepta może uwzględniać refundację. Aby to było możliwe, niezbędne jest załączenie dokumentacji medycznej w momencie składania Wniosku. Jest to konieczne, aby lekarz mógł udokumentować podstawę refundacji (zwykle wymagane jest rozpoznanie choroby).
Czy moje dane są bezpieczne?
Tak. Dbamy o to, aby twoje dane były przechowywane w bezpieczny sposób. Dostęp do informacji medycznej posiadają jedynie lekarze realizujący konsultacje.
Czy informacje które przekazuje podczas e-konsultacji są poufne?
Tak. Badanie pacjenta za pośrednictwem systemów informatycznych podlega tym samym przepisom co wizyty stacjonarne. Wszystkie przekazywane informacje są objęte tajemnicą lekarską.
Czy mogę skorzystać z e-konsultacji w celu weryfikacji postawionego rozpoznania?
Tak. Coraz bardziej popularna jest usługa „drugiej opinii”. Po przesłaniu dokumentacji medycznej otrzymasz podsumowanie dotychczasowej diagnostyki, omówienie rozpoznania oraz przedstawienie możliwości leczenia.